ฮีโน่ เอเซีย ศูนย์บริการมาตรฐาน พร้อมให้คำแนะนำโดยทีมขายมืออาชีพ จำหน่ายอะไหล่ฮีโน่แท้ 100% ให้บริการโดยทีมช่างมากประสบการณ์

ติดตามข่าวสารได้ที่ :

One stop service

บริการครบวงจร

บริการครบวงจร

เพื่องานซ่อมที่ได้คุณภาพยิ่งกว่า นอกจากขั้นตอนการซ่อมตามมาตรฐานแล้ว Hino asia ได้เพิ่มขั้นตอนก่อนและหลังการซ่อม เพื่อควบคุมคุณภาพงานซ่อมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งการตรวจสภาพรถเบื้องต้นก่อนรับบริการโดยที่ปรึกษางานบริการ และการตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมก่อนส่งมอบรถคืนโดยหัวหน้าช่าง และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆของงานซ่อม ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้งานซ่อมได้มาตรฐาน ปลอดภัยและคุ้มค่า ยิ่งกว่า

การเช็คระยะและซ่อมทั่วไป ด้วยความพร้อมของช่างและเครื่องมือพิเศษ

บริการเช็คระยะและซ่อมทั่วไป

ศูนย์บริการมาตราฐานฮีโน่ เอเซีย จำกัด ให้บริการตรวจเช็กตามระยะเชิงป้องกัน ทั้งเปลี่ยนถ่ายของเหลวและอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้รถบรรทุกของลูกค้ามีสมรรถนะที่ดี อยู่ในสภาพใหม่และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ลูกค้าสบายใจและอุ่นใจทุกเส้นทาง

บริการซ่อมหนักและงานระบบไฟฟ้า

เนื่องจากงานซ่อมหนัก โอเวอร์ฮอล และงานระบบไฟฟ้าเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนและมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งถ้าหากผิดพลาด อาจส่งผลต่อส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะรถบรรทุกที่ใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่ เอเซีย ที่มีช่างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเหล่านี้ ที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขออาสาดูแลรถบรรทุกของท่าน เพื่อให้รถของท่านอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ลูกค้าสบายใจและอุ่นใจทุกเส้นทาง

ทักษะความรู้ของช่าง

มั่นใจด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ตามโปรแกรมหลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงทำให้มั่นใจได้ว่าศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่ เอเซีย มีช่างที่ชำนาญการเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบส่งกำลัง หรือระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกฮีโน่โดยเฉพาะ

มั่นใจด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมและรับรองมาตรฐาน

เครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อมรถฮีโน่โดยเฉพาะ

เครื่องมือที่นำมาใช้ในศูนย์บริการมาตรฐานของฮีโน่ เอเซีย เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับรถบรรทุกฮีโน่ของท่านที่จะใช้ในการถอดประกอบและติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถรวมไปถึงชุดอุปกรณ์ที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาเชิงเทคนิคที่ทันสมัย และแม่นยำ (DX3, NGV)

ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุด

Hino Asia Co., Ltd.

ฮีโน่ เอเซีย ศูนย์บริการมาตรฐาน พร้อมให้คำแนะนำโดยทีมขายมืออาชีพจำหน่ายอะไหล่แท้ฮีโน่และ ให้บริการโดยทีมช่างมากประสบการณ์

Copyright © 2023 Hino-asia Co., Ltd., All Rights Reserved.

รุ่นรถของฮีโน่