ฮีโน่ เอเซีย ศูนย์บริการมาตรฐาน พร้อมให้คำแนะนำโดยทีมขายมืออาชีพ จำหน่ายอะไหล่ฮีโน่แท้ 100% ให้บริการโดยทีมช่างมากประสบการณ์

ติดตามข่าวสารได้ที่ :

Hino Model

รุ่นรถฮีโน่

RM1ESKU-XST

ราคาเริ่มต้น 999999 บาท

RK8JSLA-NJT

ราคาเริ่มต้น 999999 บาท

XZB70R-ZEMHY

ราคาเริ่มต้น 999999 บาท

GY2PS1A-XHT-S (8×4) (T&T) (SY2P)

ราคาเริ่มต้น 3,874,000 บาท

GY2PS1A-XHT-TPA&SPA

ราคาเริ่มต้น 3,604,000 บาท

GY2PS1A-XHT-TA&SA

ราคาเริ่มต้น 3,604,000 บาท

GY2PS1A-XHT-TP&SP

ราคาเริ่มต้น 3,604,000 บาท

GY2PS1A-XHT-T&S

ราคาเริ่มต้น 3,604,000 บาท

FL1AS1A-SHT-SA (8×2) (GV1A)

ราคาเริ่มต้น 2,873,000 บาท

FG8JH1B-PGT (6×2) Lift-Up

ราคาเริ่มต้น 2,603,000 บาท

SR1EKLG

ราคาเริ่มต้น 999999 บาท

SS1EKLA-SA

ราคาเริ่มต้น 999999 บาท

FM2PK1B-2HT-SA (LNG)

ราคาเริ่มต้น 3,444,000 บาท

FM1AK1B-SHT-S (LW3)

ราคาเริ่มต้น 3,394,000 บาท

FM1AK1B-SHT-S (LW2)

ราคาเริ่มต้น 3,394,000 บาท

FM1AK1B-SHT-S (LW1)

ราคาเริ่มต้น 3,394,000 บาท

FM1AK1B-SHT-S (LW)

ราคาเริ่มต้น 3,394,000 บาท

FM2PK1B-XHT-TA&SA

ราคาเริ่มต้น 3,444,000 บาท

FM2PK1B-XHT-TPA&SPA

ราคาเริ่มต้น 3,444,000 บาท

FM2PK1B-XHT-TP&SP

ราคาเริ่มต้น 3,444,000 บาท

FM2PK1B-XHT-T&S

ราคาเริ่มต้น 3,444,000 บาท

FM1AK1B-SHT-TA&SA

ราคาเริ่มต้น 3,394,000 บาท

FM1AK1B-SHT-TPA&SPA

ราคาเริ่มต้น 3,394,000 บาท

FM1AK1B-SHT-TP&SP

ราคาเริ่มต้น 3,394,000 บาท

FM1AK1B-SHT-T&S

ราคาเริ่มต้น 3,394,000 บาท

FM1AK1M-SHT-SMP

ราคาเริ่มต้น 2,884,000 บาท

FM2PN1D-XHT-S-SMP

ราคาเริ่มต้น 3,344,000 บาท

FM1AN1D-SHT-S-SMP

ราคาเริ่มต้น 3,294,000 บาท

FM8JN1D-SGT-SMT

ราคาเริ่มต้น 2,884,000 บาท

FM1AK1M-SHT

ราคาเริ่มต้น 2,884,000 บาท

FM2PN1D-XHT-TA&SA

ราคาเริ่มต้น 3,344,000 บาท

FM2PN1D-XHT-T&S

ราคาเริ่มต้น 3,344,000 บาท

FM1AN1D-SHT-TA&SA

ราคาเริ่มต้น 3,294,000 บาท

FM1AN1D-SHT-T&S

ราคาเริ่มต้น 3,294,000 บาท

FM8JN1D-SGT-A

ราคาเริ่มต้น 2,884,000 บาท

FM8JN1D-SGT

ราคาเริ่มต้น 2,884,000 บาท

FG8JR1A-JGT-LU(6×2)(GL8J)

ราคาเริ่มต้น 2,101,000 บาท

FL1AS1A-SHT-SF12

ราคาเริ่มต้น 2,873,000 บาท

FL1AS1A-SHT-TPA&SPA

ราคาเริ่มต้น 2,873,000 บาท

FL1AS1A-SHT-TA&SA

ราคาเริ่มต้น 2,873,000 บาท

FL1AS1A-SHT-TP&SP

ราคาเริ่มต้น 2,873,000 บาท

FL1AS1A-SHT-T&S

ราคาเริ่มต้น 2,873,000 บาท

FL1AN1A-SHT-TPA&SPA

ราคาเริ่มต้น 2,873,000 บาท

FL1AN1A-SHT-TA&SA

ราคาเริ่มต้น 2,873,000 บาท

FL1AN1A-SHT-TP&SP

ราคาเริ่มต้น 2,873,000 บาท

FL1AN1A-SHT-T&S

ราคาเริ่มต้น 2,873,000 บาท

FL8JT1A-SGT-F12

ราคาเริ่มต้น 2,673,000 บาท

FL8JT1A-SGT-PA

ราคาเริ่มต้น 2,673,000 บาท

FL8JT1A-SGT-A

ราคาเริ่มต้น 2,673,000 บาท

FL8JT1A-SGT-P

ราคาเริ่มต้น 2,673,000 บาท

Hino Asia Co., Ltd.

ฮีโน่ เอเซีย ศูนย์บริการมาตรฐาน พร้อมให้คำแนะนำโดยทีมขายมืออาชีพจำหน่ายอะไหล่แท้ฮีโน่และ ให้บริการโดยทีมช่างมากประสบการณ์

Copyright © 2023 Hino-asia Co., Ltd., All Rights Reserved.

รุ่นรถของฮีโน่